English
解决方案 首页 > 解决方案 > 低碳服务

企业碳盘查(ISO 14064)

1. 企业风险管理

2. 自愿性倡议

- 识别未来有关温室气体限制的风险                         
- 向相关方自愿报告温室气体排放及迈向目标的成果
- 识别具有成本效益的减量机会 - 向政府或民间团体报告或注册登录
- 设定温室气体目标,测量并报告进度 - 环保标志及温室气体验证
   

3. 温室气体排放权交易市场

4. 法规/政府报告

- 参与总量管制于配额交 - 向政府报告或注册登录
- 计算碳及温室气体税  

 

我们的服务包括 :

组织边界和运营边界设定 • 温室气体盘查程序和数据库开发
温室气体排放源识别
• 识别温室气体减量的机会
温室气体量化和计算                  
设定温室气体减排目标
• 数据品质管理 
• 温室气体报告书编制和发布
 
友情链接:
 
管理进入 | 版权所有 © 2010-2012
技术支持:心雨在线科技